بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

بهترین خوابها

سه تا از بهترین خوابیدن های دنیا.
خوابیدن رو پای مامان وقتی کلی خسته ای
خوابیدن رو شونه ی عشقت وقتی کلی تنهایی
خوابین با چشمای باز وقتی استاد داره درس میده