بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲


زنان و مردان بسیاری می توانند با هم بخوابند، اما تعداد بسیار محدودی از آنان می توانند با هم بیدار بمانند!

برتراند راسل