بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

حوای آدم !

تــو حـوای کــسـی مـیــشی
که من می دونم آدم نـیست...