بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

چند توصیه روانشناسی

حرص نخورید. ناراحتی را نبلعید. همانطور که از...خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز میکنید از جذب کردن و بلعیدن حرفهای مفت و مزخرف پرهیز کنید. نگذارید حرفهایی که به نظر خودتان صحیح نمی آید و چرند است، ذهنتان را خراب کند و باعث شود که دچار تهوع فکری شوید.

اگر دلخورید بیان کنید. اگر میترسید ترستان را به زبان بیاورید. اگر عصبانی هستید عصبانیت تان را نشان دهید. گریه دارید؟ گریه کنید.

 مفاهیمی مثل خویشتن داری و سکوت و بردباری را بگذارید کنار. اینها ارزشهایی ست که از سالها قبل توسط گروهی خاص تبلیغ گردیده که بتوانند فرد را از همان آغاز، در خانواده سرکوب کنند و یک مشت آدم ترسو و ترک خورده (!) تحویل جامعه بدهند.
 
ناراحتیها را باید ابراز کرد و گرنه بعدها می شود کابوس. می شود تیک عصبی، تنگی نفس، خارش تن، می شود دسیسه چینی و بهانه جویی، ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را تکان دادن.

 نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند، با نگاه، با لبخند معنی دار، با کنایه، با حرف و طعنه. سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید. با خودتان صلح کنید. خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید.

 چهره تان را، اندامتان را. صلح کردن با خود آغاز زندگی است. از گذشته فرار نکنید و آن را بپذیرید. با خود مهربان باشید و اشتباهات و غفلت ها را به خودتان ببخشید.

 نگذارید ظلم و جفای دیگران در گذشته از شما یک قربانی بسازد. در نقش قربانی رفتن گاه برای بعضی میشود همه محتوای زندگی شان. سالها در عزای خود می نشینند و هیچ چیز هم تغییر نمی کند.
 
از گذشته فرار نکنید اما در گذشته هم غرق نشوید و در سوگ روزهای خوب از دست رفته ننشینید. هیچ زمانی جذاب تر از زمان حال نیست. از خودتان به اندازه توانایی تان انتظار داشته باشید. سعی کنید حد توانایی تان را بشناسید.

 بیشتر ما حد توانایی خود را نمی شناسیم و به همین خاطر همیشه از حد توانایی خود فراتر می رویم. ممکن هم هست در کاری موفق بشویم اما چون از توان خود بیشتر مایه گذاشته ایم، زود دچار خستگی و دلزدگی می شویم.

 سعی نکنید دختر و پسر خوب برای پدر و مادر، خواهر خوب، برادر خوب، عروس خوب، داماد خوب، پدر خوب، مادر خوب باشید. این خیلی خوب بودن ها عاقبت کار دست آدم می دهد. آدم گاهی می رود توی نقش هایی که نقش واقعی اش نیستند و از «من» واقعی اش خیلی فاصله گرفته اند.

 بهتر است دیگران شما را نپسندند تا اینکه هر روز به جای خود در آینه چهره کسی را ببینید که از شما سوال می کند: راستی تو کی هستی؟

 اگر دوست دارید ورزش کنید، ورزش کنید. اگر هم از ورزش بیزارید، ورزش نکنید، اتفاقی نمی افتد. عشق ورزیدن را در زندگی فراموش نکنید. هرچه هست و می ماند عشق است و دیگر هیچ..