X
تبلیغات
رایتل

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

دعایی از دکتر شریعتی

بارالها

برای همسایه ای که نان مرا ربود نان،

برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی،

برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش

و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق

میطلبم.

دکتر علی شریعتی