X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

کاری کن متفاوت!

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند