بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

انسانهای که دیگر عاشق نمیشوند ...


آدمایی که تنهاییو دوس دارن، یه زمانی، یه روزی یه نفرو انقد دوس داشتن که الان نمیتونن یا نمیخوان کسیُ جایگزینش کنن،
هر کدومشونم انکار کنن دروغ میگن!
وگرنه هیچکس از دوست‌داشتن و دوست‌داشته شدن نمیترسه یا فرار نمیکنه،
تموم شد و رفت...