بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

جنگ نرم !!

جنگ نرم یعنی همین فیلمهای رمانتیک خارجی که نشان میدهند زندگی متاهلی چقدر زیباست بعد جوان ایرانی میرود ازدواج میکند بدبخت میشود میرود پی کارش.