X
تبلیغات
زولا

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

هرگز عاشق نمی شوم


زن زود خسته می شود
آزادی می خواهد / می رود تا برقصد جلوی چشمِ همه
زن باید با روشنفکر ازدواج کند / تا جلوی همه بخندد
با همه مهربان باشد
من روشنفکر نیستم / دیوانه ام
دلتنگی را دوست ندارم / نگاه مردم به صورت زنم را نیز
اگر عاشق شوم نصف مردم شهر را به رگبار خواهم بست
من هرگز عاشقِ زن نمی شوم