بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

فرهنگ لغات جدید !

خواهر زن: کسی که خواهرش را میزند!
عطسه : راس ساعت سه!
فروتن : آمپول!
سرباز : بی حجاب!
بیناموس : موشی که از قدرت بینایی بالایی برخوردار است!
We Are : به ویار زنان در دوران بارداری گویند!
Hello Honey : جهنم و عزیزم! کوفت و عزیزم!
سیتوپلاسم : (بندری) به خاطر تو پلاس و علافم!
آنکارا : منظور آن کارهای بد است!
مملکت : گربه مملی!
عرض اندام : پهنای شکم را گویند