بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

چگونه خود را بهتر بشناسیم

آدم ها هیچ شناختی از شما ندارند، اما فقط کافی ست تا به پیشنهاد دوستی یا ازدواج آنها جواب رد بدهید تا ناگهان در کمتر از چند ثانیه به شناختِ عظیمی از شما دست یابند، مثلا بفهمند که شما خودخواه، کوته فکر، بدشانس، بی مسئولیت، بی فکر، بی لیاقت، بدبخت، نامتمدن، متوهم، پرمدعی، ظاهربین هستید! به دیگران جواب رد بدهید تا آنها را در شناختِ خودتان تسریع و کمک بخشید! و در واقع خودتان هم به همان سرعت آنها را بشناسید...