بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

بیخیالی !!

گاهی نیاز داریم بیخیال شویم .بیخیال گذشته ...بیخیال آینده... بیخیال احساس...بیخیال اگرها و شایدها ..گاهی لازم است بگوییم
 هر چه بادا باد....