بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

شعری کوتاه از ( بیژن نجدی )

اتوبوسی آمده از تهران
یکی از صندلی‌هایش خالی‌ست

قطاری می‌رود از تبریز
یکی از کوپه‌هایش خالی‌ست

سینماهای شیراز پر از تماشاچی‌ست
که حتما ردیفی از آن خالی‌ست

انگار یک نفر هست که اصلا نیست
انگار عده‌ای هستند که نمی‌آیند
شاید کسی در چشم من است ،
که رفته از چشمم
نمی‌دانم ...

( بیژن نجدی )