بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

زندگی کن

زندگی کن به شیوه خودت ... با قوانین خودت ... !!!
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند...
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی..
چه خوب ... چه بد... موضوع صحبتشان خواهی شد.!!!!
پس زندگی کن به شیوه خودت..
چه خوب ...
چه بد