بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

عجب گیری افتادیمااا

صدای آهنگو زیاد میکنیم میگن : کم کن اون لامصّبو ....
هدفون میذاریم تو گوشمون که صدای آهنگ کسی‌ رو اذیت نکنه
میان میگن : هووووو چرا صدات میکنیم جواب نمیدی ، مگه کری؟
عجب گیری افتادیمااا