X
تبلیغات
زولا

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

اگه روزی ...!

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند...

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست...

اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند...