X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

شیخ و مریدان 2

آورده اند که : هدفمندی یارانه ها تاثیر چندانی بر قیمت مسکن ندارد. شیخ را گفتند این تاثیر “نه چندان زیاد” چقدر است؟ شیخ فرمود پنجاه شصت میلیون ! و مریدان گریستند و یقه را پاره کردند.

روزی شیخ در اینترنت به صفحات فیلتر شده می نگریست و می فرمود : در اینجا چیزی می بینم که شما نمی بینید.گفتند چه چیز می بینی یا شیخ؟


فرمود : آزادی مطلق !


و مریدان گریستند.
شیخ را گفتند نیاز به مسکن کم شده.شیخ بگفت : و نیاز به قبر زیاد !و مریدان گریستندی.

روزی شیخ را گفتند چرا هواشناسی دمای هوا را کم اعلام همی کردندی ؟گفت : از برای اینکه مردمان خنک تر گردند.و مریدان نعره زدند و از هوش رفتند.

گفتند قیمت زرد آلو آذربایجان ۵۵۰۰ است.گفت خب نخرید.مریدان سر به دیوار کوفتندی.

روزی پرسیدند فزودن قیمت گاز از برای چیست ؟فرمود از برای رونق نساجی و هاکوپیان.و مریدان همی گریستند.

روزی شیخ از بازار گذر کردی ، گوسفند مذبوحی را دید در قصابی آویزان و مردمان هیچ یک توان و یارای خرید نداشت. شیخ فرمود : عمر این گوسفند بعد از مرگ درازتر است از عمرش قبل مرگ.و مریدان مدهوش گشتند و نعره ها زدند.

شیخ روزی با مریدان از بازار میوه فروشان گذر کرد و گیلاسی دید که کرمی در آن لولیده و به ولع تمام گیلاس همی خورد.شیخ گریست و فرمود : خوشا به آن کرم و توانگریش . عمری زیستم و نتوانستم چارکی گیلاس بخرم.دست ما کوتاه و خرما بر نخیلآسمان و زمین بر ما شده بخیلو مریدان رم کردند و سر به بیابان گذاشتند.

روزی از شیخ پرسیدند اگر زنان همه چادری و تمام حجاب شوند دیگر چه چیز مردان را فاسد کند ؟گفت : دماغ زنان !و مریدان فغان کردند و نعره ها زدند.

در ظهر تابستانی شیخ فرمود : هوا بس ناجوانمردانه گرم است.و مریدان گریستند.شیخ گفت : زقنبوت ! هرچه که من می گویم که نباید بگریستید !و مریدان غش غش خندیدند !