X
تبلیغات
زولا

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

روانشناسی اسم بهنام

    *بهنام به معنى نرم گفتار و خندان است. 

 

اگر درمیان ویژگى هاى بهنام بخواهیم مهمترین آنها را پیداکنیم، باید بگوییم که او بسیار بااستعداد و تیزهوش است.


 

به علاوه او مى تواند افکارو ایده هاى مختلف را با یکدیگر ترکیب کند و به نتایج تازه اى به دست آورد. ذهن تحلیلگر او هیچوقت به سادگى از کنار یک موضوع و فکرجدید به سادگى نمى گذرد. او هرمسأله تازه اى را تجزیه و تحلیل مى کند و تازمانى که خودش به درستى چیزى نرسد، امکان ندارد آن را بپذیرد. اینکه دیگران چه نظرى دارند و اکثریت آنها چه مى گویند نیز هیچ تأثیرى بر باورهاى بهنام نخواهدداشت. 

 

از آنجا که ذهن تیز بهنام به سرعت همه چیز را فرا مى گیرد، او معمولاً تحمل کسانى را که فرآیندهاى ذهنى شان قدرى کندتر ازخود او باشد، ندارد.

به نظربهنام سروکله زدن با کسانى که در یادگیرى کندهستند، اتلاف وقت است. 

 

به نظرمى رسد بهنام در بعضى شرایط بسیارمغرورتر از آنچه مى شود که به دیگران هم دراین میان اهمیتى بدهد.

او گاهى اوقات فکرمى کند که همه چیز را مى داند و این نگرش او تا اندازه اى اطرافیان و دوستانش را مى آزارد و یکى از عواملى است که مى تواند محبوبیت بهنام را درجمع دوستان و آشنایان کمرنگ کند. 

 

على رغم تمام ذکاوت و تیزهوشى بهنام، او معمولاً در شرایطى که لازم است بدون مقدمه شروع به صحبت کند دچارمشکل مى شود. به نظر بهنام سخت ترین کار در دنیا این است که از او بخواهید فى البداهه در مورد موضوعى صحبت کند. به همین صورت، ابراز احساسات به صورت شفاهى در زمانهایى که گفتار مى تواند بسیار کمک کننده و مفید باشد براى بهنام تقریباً غیرممکن است. شاید شما بتوانید احساسات درونى او را از رفتار و ظاهرش حدس بزنید. اما مى توانید مطمئن باشید که او اغلب اوقات تمایلى به بیان زبانى آنها ندارد و البته بهتر است شما هم اصرارى نکنید. اگر این موضوع را به روى خود او نیاورید دلیلش را هم به شما مى گوییم: بهنام استعداد این یک کار را به هیچ وجه ندارد! 

 

همانطور که گفتیم، بهنام اصولاً یک فرد درونگرا و کم حرف است. درباره مسائل اجتماعى و آنچه به شخص بهنام مربوط نمى شود او مى تواند تا فردا با شما بحث کند. اما اگر مى خواهید درونگرایى واقعى او را آشکار کنید، سعى کنید بحث را به یک موضوع شخصى مربوط به او بکشانید تا ببینید بهنام چگونه سکوت مى کند و احساس ناراحتى مى کند. با تمام این تفاصیل، بهنام فردى است که به شدت به دوستى، عشق و محبت و تفاهم از سوى سایرین نیاز دارد. اجازه ندهید ظاهر او شما را از ابراز آنچه صمیمانه مشتاق آن است، بازدارد. 

... 

پیوست 1:ببخشید که زیادی خودم رو تحویل گرفتم.

پیوست 2:شما هم تو قسمت نظرات اسمتون رو بگید تا روانشناسی اسمتون رو بهتون بگم .

پیوست 3:اینا رو از خودم در نمیارم!!!