بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

عجب روزگاریست !!

روزگاریست که همه عرض بدن میخواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند
دیو هستند ولی مثل پری میپوشند
گرگهایی که لباس پدری می پوشند
آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند
عشق ها را همه با دور کمر می سنجند
خب طبیعی است که یکروزه به پایان برسند
عشق هایی که سر پیچ خیابان برسند