X
تبلیغات
رایتل

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

ویژگی اصفهانی ها

پاسخ هیچ پرسشی را نمی‌دهند و در پاسخ هر پرسش شما، آنها پرسشی از شما دارند!

 مثال1 (وقتی می‌خواهید سوار تاکسی شوید)

شما: آقا کجا می‌رید؟

راننده اصفهانی : شوما کوجا می‌خَین برین؟

شما: دروازه تهران

راننده اصفهانی : در بستی؟

(در اینجا اگر بگید نه راننده دیگه جوابتون رو نمی‌دهد اما اگر بگید بله) :

راننده اصفهانی : بیُین بالا

شما: چقدر می‌شه

راننده اصفهانی : چندی می‌خَی بدی؟

شما: ... تومن

هر چه در مورد مبلغ بگویید، جواب راننده اصفهانی :  کَمِس دادا !

 

مثال2 ( وقتی از دوست اصفهانی خود  آدرس یک خیاط می‌پرسید)

شما: خیاط خوب سراغ داری؟

دوست اصفهانی شما: چی‌چی می‌خَی بیدوزی؟

شما: کت و شلوار

دوست اصفهانی : پارچه داری؟

شما: بله

دوست اصفهانی : پارچِت خُبِس؟

شما: بله

دوست اصفهانی : چه رنگیِس؟

شما: چه فرقی می‌کنه؟

دوست اصفهانی : فرق می‌کونِد دادا! فرق می‌کونِد

شما: خب، سورمه‌ای

دوست اصفهانی : مبارکِس، خَبِریِه؟

شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری یا نه؟

دوست اصفهانی : اگه خبری نیس کتا شلواری سورمِی می‌خَی چیکار؟
(و آخرش هم جوابتون را نمی‌دهد! )